Περίοδοι κατασκήνωσης

Αγοριών μεγάλα

Αγοριών μεγάλα

Κοριτσιών μικρά

Κοριτσιών μικρά

Αγοριών μικρά

Αγοριών μικρά

Κοριτσιών μεγάλα

Κοριτσιών μεγάλα

“Υψηλόχαρη Νέστου”

Από το 1996 εκκλησιαστικές

κατασκηνώσεις της Ι. Μ. Ξάνθης στην

Δρυμιά

adminΑρχική